Kursy maturalne

Kursy maturalne we Wrocławiu
Oferujemy Państwu zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyki, chemii.
Tworzymy grupy zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zajęcia z danego przedmiotu odbywają się raz w tygodniu, przez 3 godziny w godzinach popołudniowych. Zajęcia zaczynają się od października bieżącego roku. Kursy odbywają się w małych grupach od 5 do 10 osób.
Zajęcia zaplanowane są na 84 godziny, 12 godzin w miesiącu, 3 godziny tygodniowo. Godziny i dni tygodnia , w którym odbywają się spotkania wybierają sami kursanci na spotkaniu organizacyjnym. Kurs maturalny trwa 84 godziny, 12 godzin w miesiącu, 3 godziny w tygodniu.
Miesięczna opłata za kurs (1 przedmiot) 240, 00 zł – płatne do 10-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy:
OKiDZ „Edukacja” Spółka z o.o.
ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
PKO nr. 24 1020 5226 0000 6402 0437 9194

Egzamin maturalny będzie wyglądał następująco:

I. Przedmioty obowiązkowe:

 1. część pisemna: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (oraz język mniejszości narodowej) – na poziomie podstawowym
 2. część ustna: język polski i język obcy nowożytny (oraz język mniejszości narodowej) – bez określania poziomu

II. Przedmioty dodatkowe:

 1. część pisemna: (obowiązkowo przynajmniej jeden z listy, na poziomie rozszerzonym)
  1. biologia
  2. chemia
  3. filozofia
  4. fizyka
  5. geografia
  6. historia
  7. historia muzyki
  8. historia sztuki
 2. część ustna:
  1. język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
  2. język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
  3. język regionalny (bez określania poziomu)
  4. język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny)

Do pobrania:

Umowa – kurs maturalny

Kwestionariusz – kurs maturalny