Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące Edukacja we Wrocławiu

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych umożliwia podjęcie nauki w każdym trybie. Po jego zakończeniu można przystąpić do matury.

Nauka trwa 3 lata, zajęcia prowadzone są w systemie:

• stacjonarnym – 3-4 razy w tygodniu (15.00 – 20.00 lub 9.00 – 14.00, do wyboru przez słuchaczy)
• zaocznym – sobota i niedziela co 2 tygodnie (w godz 8.00 – 15.30)

Wykaz przedmiotów nauczania:

• język polski
• język angielski
• matematyka
• fizyka
• chemia
• geografia
• biologia
• historia
• wiedza o społeczeństwie
• technologia informacyjna

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Liceum starannie przygotowuje osoby dorosłe do egzaminu maturalnego. Na zajęciach są realizowane podstawy programowe z przedmiotów ogólnokształcących zatwierdzone przez MEN.

Kadra pedagogiczna szkoły to doświadczeni nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi pracownicy organizują naukę w sposób przystępny i nowoczesny. Potrafią stworzyć życzliwą atmosferę, która sprzyja przyswojeniu wiedzy i pomaga osiągnąć sukces podczas matury.

Słuchacze Liceum uczą się języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (formularz wypełniany na miejscu, lub do pobrania na naszej stronie),
  • świadectwo ukończenia „starej” 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum (kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
  • kserokopia dowodu tożsamości.

Wpisowe: 0 zł