Liceum Uzupełniające dla dorosłych

Liceum Uzupełniające Wrocław

W Liceum dwuletnim dla dorosłych można uczyć się w trybie stacjonarnym lub zaocznym absolwent zasadniczej szkoły zawodowej. Po jego zakończeniu można przystąpić do matury.

Liceum Uzupełniające dla Dorosłych

Nauka trwa 2 lata, zajęcia prowadzone są w systemie:

• stacjonarnym – 3-4 razy w tygodniu (15.00 – 20.00 lub 9.00 – 14.00, do wyboru przez słuchaczy)
• zaocznym – sobota i niedziela co 2 tygodnie (w godz 8.00 – 15.30)

Wykaz przedmiotów nauczania:

• język polski
• język angielski
• matematyka
• geografia na poziome rozszerzonym
• wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym
• przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

Szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicznej.

Liceum starannie przygotowuje osoby dorosłe do egzaminu maturalnego. Na zajęciach są realizowane podstawy programowe z przedmiotów ogólnokształcących zatwierdzone przez MENiS.

Kadra pedagogiczna szkoły to doświadczeni nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi pracownicy organizują naukę w sposób przystępny i nowoczesny. Potrafią stworzyć życzliwą atmosferę, która sprzyja przyswojeniu wiedzy i pomaga osiągnąć sukces podczas matury.

Słuchacze Liceum uczą się języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (formularz wypełniany na miejscu, lub do pobrania na naszej stronie),
  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (kandydaci do Liceum Dwuletniego dla Dorosłych),
  • kserokopia dowodu tożsamości.

Wpisowe: 0 zł

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”