Liceum "Edukacja" Wrocław

Matura 2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule od 2023 roku.

AdobeStock_301524207 (1) (1)

Informacje

Z uwagi na zbliżający się dużymi krokami egzamin maturalny w Formule 2023 udostępniamy Państwu pełne kompendium wiedzy, które znajdą Państwo na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

Kompendium tworzą materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

a) Informatory o egzaminie maturalnym, które zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;

b) Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.;

c) Przykładowe arkusze egzaminacyjne;

d) Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);

e) Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, :

  • zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących już 12., a docelowo – 15. zagadnień (do końca grudnia 2022 r.) związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
  • zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;
  • przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;
  • filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

f) Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;

g) Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, :

  • elementy analizy statystycznej w biologii;
  • filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

h) Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, :

  • dwa opracowania dotyczące elektrochemii;
  • filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

i) Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;

j) Prezentacja podsumowująca

Ważne strony

Ważne strony internetowe dzięki którym można znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego:

 CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

https://cke.gov.pl

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

https://oke.wroc.pl/