O nas - Liceum "Edukacja" Wrocław

O nas

O liceum Edukacja we Wrocławiu

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” we Wrocławiu jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o. Patronat nad szkołą sprawuje Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Wrocławia zaświadczenie Nr 27/2018 z dnia 20 września 2018 roku.

Liceum zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia – zaświadczenie Nr 73/2018 z dnia 20 września 2018 roku.

Pozytywną decyzję odnośnie spełnienia przez szkołę wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wydał Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła realizuje podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W naszym liceum:

 • panuje miła, przyjazna edukacji atmosfera
 • dyrekcja i nauczyciele są lubiani przez uczniów
 • nauczyciele zapewniają uczniom wysoki poziom nauczania i zarażają pasją poznawania świata oraz pomagają w rozwoju talentów,
 • nasi nauczyciele rzetelnie i solidnie przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego
 • każdy uczeń jest indywidualnie traktowany i szanowany.

Podstawy działania placówki:

Liceum na podbudowie: ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz trzyletniego gimnazjum

Cykl kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej: cztery lata
Cykl kształcenia dla absolwentów gimnazjum: trzy lata

 • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
 • w zależności od ilości chętnych trzeci język do wyboru hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
 • szeroka gama zajęć dodatkowych (m.in. zajęcia sportowe, teatralne).