O nas - Liceum "Edukacja" Wrocław

O nas

O liceum Edukacja we Wrocławiu

Osobą prowadzącą Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” we Wrocławiu jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja ” sp. z o.o. Patronat nad szkołą sprawuje Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Wrocławia zaświadczenie Nr 27/2018 z dnia 20 września 2018 roku.

Liceum zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia – zaświadczenie Nr 73/2018 z dnia 20 września 2018 roku.

Pozytywną decyzję odnośnie spełnienia przez szkołę wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wydał Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła realizuje podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej

W naszym liceum:

 • każdy czuje się bezpiecznie i lubi tu przebywać
 • dyrekcja i nauczyciele lubią młodzież i są przez nią lubiani
 • nauczyciele zapewnią uczniom wysoki poziom nauczania, a jednocześnie będą ich przyjaciółmi i zarażą pasją poznawania świata,
 • nasi nauczyciele rzetelnie i solidnie przygotują uczniów do egzaminu maturalnego
 • jest zawsze uśmiechnięta, cierpliwa i pomocna pani sekretarka.

Oferta edukacyjna szkoły:

Liceum na podbudowie: ośmioklasowej szkoły podstawowej

Cykl kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej: cztery lata

 • liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony,
 • do wyboru klasa humanistyczna lub matematyczno- informatyczna
 • w klasie humanistycznej rozszerzony program nauki historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego
 • w klasie matematyczno- informatycznej rozszerzony program nauki j. angielskiego, matematyki i informatyki
 • w zależności od ilości chętnych trzeci język do wyboru hiszpański , włoski, francuski lub rosyjski,
 • zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych przedmiotów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • fachowa pomoc psychologa i pedagoga,
 • szeroka gama zajęć dodatkowych