Zniżki w opłatach

Zniżki w Liceum Edukacja Wrocław

W OKiDZ „Edukacja” i WSZ „Edukacja” obowiązują następujące promocje:

PROMOCJA RODZINNA

obejmuje kandydatów do Liceów Ogólnokształcących lub Techników „Edukacja”, którzy spełniają warunek – mają w pierwszej grupie pokrewieństwa osobę, która jest słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja”, Szkoły Policealnej „Edukacja”, studentem WSZ Edukacja lub absolwentami tych szkół. Do pierwszej grupy pokrewieństwa zaliczamy takie osoby jak: małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.

Zniżka wynosi 25 % kwoty czesnego dla osoby rekrutującej się (przez okres 1 roku).

PAKIET ABSOLWENCKI

Absolwentom szkół „Edukacja” ( licea, szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy) przysługuje zniżka w wysokości 10 % na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ Edukacja i OKiDZ Edukacja (przez cały okres trwania usługi).