Rekrutacja

Rekrutacja Do prywatnego Liceum Edukacja można zapisać się przez cały rok. Sprawdź zasady i wymagania dotyczące zapisów do szkoły.                     Nabór do Liceum „Edukacja” we Wrocławiu Rekrutacja do wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” we Wrocławiu jest otwarta przez cały rok, również w okresie wakacyjnym. Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Następnie wniosek analizowany jest przez dyrektora szkoły, a czas na jego rozpatrzenie wynosi zazwyczaj 1-3 dni robocze. Po pozytywnej ocenie wniosku, kontaktujemy się z kandydatem i prosimy o dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. Po ich złożeniu i dopełnieniu formalności, zostanie podpisana umowa o kształcenie. W roku szkolnym 2024/2025 dostępne będą klasy o następujących profilach: Medyczny z językiem angielskim Matematyczno-informatyczny z językiem angielskim Humanistyczno-artystyczny z językiem angielskim Kulturowo-językowy z językiem angielskim Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej liceum znajdziesz w zakładce „Oferta”. Aktualne informacje dotyczące wysokości czesnego i opłat administracyjnych można znaleźć na stronie „Opłaty”. Dołącz do nas: FORMULARZ REKRUTACYJNY Masz pytania? Zostaw swoje dane poniżej – skontaktujemy się z Tobą: Warunki przyjęcia do szkoły W szkole obowiązują autorski system rekrutacji oraz określone progi rekrutacyjne. Ze względu na duże zainteresowanie o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.  Etapy rekrutacji: Wypełnienie podania rekrutacyjnego. Rozpatrzenie wniosku przez dyrektora szkoły. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacyjnych, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji dyrektora. Dostarczenie dokumentów: Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, Dwa aktualne zdjęcia, Kartę zdrowia, Opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej (jeśli jest wymagana). Podpisanie umowy. Proces rekrutacyjny zostaje zakończony podpisaniem umowy o kształcenie. Progi rekrutacyjne: W celu przyjęcia ucznia na nadchodzący rok szkolny 2024/25 wymagane jest: Zachowanie: Ocena za pierwszy semestr lub na koniec roku musi wynosić co najmniej „dobre”. Średnia ocen: Średnia ocen za pierwszy semestr lub na koniec roku powinna być równa lub wyższa niż 4,0. Test z języka polskiego: Obcokrajowcy zobowiązani są do przystąpienia do testu z języka polskiego.  Osoby, które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych, nadal mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja”. Takie podania będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora placówki.