Rekrutacja - Liceum "Edukacja" Wrocław

Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum "Edukacja" we Wrocławiu

Nabór do liceum „Edukacja” we Wrocławiu

Absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej przyjmowani są do klasy pierwszej po wysłaniu podania wraz z odpowiednimi dokumentami na adres mailowy sekretariat@liceum-edukacja.pl lub za pośrednictwem formularza online. Podanie wraz z dokumentami można także złożyć osobiście w sekretariacie szkoły. W roku szkolnym 2020/2021 uruchomione zostaną klasy:

  • humanistyczna z rozszerzonym j. polskim lub historią i językiem angielskim
  • matematyczno- informatyczna z rozszerzonym j. angielskim.

W szkole obowiązuje własny system rekrutacji. Przy przyjmowaniu do szkoły nie są naliczane punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Etapy rekrutacji :

  • rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły,
  • rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
  • dostarczenie następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej
  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty ewentualne zaświadczenie o dysleksji,
  4. dwa zdjęcia,
  5. karta zdrowia

Opłaty

Opłata wpisowa wynosi 800 zł, a czesne 550 zł / miesiąc (płatne przez cały rok kalendarzowy). Numer konta znajduje się w zakładce Uczniowie/rodzice.

Rekrutacja trwa cały rok

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Można bezpłatnie zarezerwować miejsce w naszym liceum ogólnokształcącym. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

 


Jesteś zdecydowany/a? Zapisz się już dziś:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
lub
Pobierz podanie do wydruku

 

Możesz też zostawić swoje dane poniżej – skontaktujemy się z Tobą:


Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)