Liceum "Edukacja" Wrocław

Rekrutacja

Do prywatnego Liceum Edukacja można zapisać się przez cały rok. Sprawdź zasady i wymagania dotyczące zapisów do szkoły.

       

 

 

 

 

 

 

Nabór do Liceum "Edukacja" we Wrocławiu

Rekrutacja do wszystkich klas Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” we Wrocławiu jest otwarta przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego online. Następnie wniosek analizowany jest przez dyrektora szkoły, a czas na jego rozpatrzenie wynosi zazwyczaj 1-3 dni robocze. Po pozytywnej ocenie wniosku, kontaktujemy się z kandydatem i prosimy o dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. Po ich złożeniu i dopełnieniu formalności, zostanie podpisana umowa o kształcenie.

W roku szkolnym 2024/2025 dostępne będą klasy o następujących profilach:

 • Medyczny z językiem angielskim
 • Matematyczno-informatyczny z językiem angielskim
 • Humanistyczno-artystyczny z językiem angielskim
 • Kulturowo-językowy z językiem angielskim

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej liceum znajdziesz w zakładce „Oferta”. Aktualne informacje dotyczące wysokości czesnego i opłat administracyjnych można znaleźć na stronie „Opłaty”.

Dołącz do nas:

Masz pytania?

Zostaw swoje dane poniżej – skontaktujemy się z Tobą:  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)

  Warunki przyjęcia do szkoły

  W szkole obowiązują autorski system rekrutacji oraz określone progi rekrutacyjne. Ze względu na duże zainteresowanie o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Etapy rekrutacji:

  1. Wypełnienie podania rekrutacyjnego.
  2. Rozpatrzenie wniosku przez dyrektora szkoły. W przypadku niespełnienia wymagań rekrutacyjnych, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji dyrektora.
  3. Dostarczenie dokumentów:
   • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
   • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
   • Dwa aktualne zdjęcia,
   • Kartę zdrowia,
   • Opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej (jeśli jest wymagana).
  4. Podpisanie umowy. Proces rekrutacyjny zostaje zakończony podpisaniem umowy o kształcenie.

  Progi rekrutacyjne:

  W celu przyjęcia ucznia na nadchodzący rok szkolny 2024/25 wymagane jest:

  1. Zachowanie: Ocena za pierwszy semestr lub na koniec roku musi wynosić co najmniej „dobre”.
  2. Średnia ocen: Średnia ocen za pierwszy semestr lub na koniec roku powinna być równa lub wyższa niż 4,0.
  3. Test z języka polskiego: Obcokrajowcy zobowiązani są do przystąpienia do testu z języka polskiego. 

  Osoby, które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych, nadal mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja”. Takie podania będą rozpatrywane indywidualnie przez dyrektora placówki.