Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum "Edukacja" we Wrocławiu

Nabór do liceum „Edukacja” we Wrocławiu

Absolwenci gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej przyjmowani są do klas pierwszych za pośrednictwem internetowego systemu naboru lub niezależnie od niego, do wyczerpania miejsc w klasie pierwszej. W roku szkolnym 2019/2020 uruchomione zostaną klasy:

  • humanistyczna
  • matematyczno- informatyczna z rozszerzonym j. angielskim.

W szkole obowiązuje własny system rekrutacji. Przy przyjmowaniu do szkoły nie są naliczane punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym.

Etapy rekrutacji :

  • rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły,
  • rozmowa z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
  • dostarczenie następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej
  2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty ewentualne zaświadczenie o dysleksji,
  4. dwa zdjęcia,
  5. karta zdrowia

Rekrutacja trwa cały rok.

W każdym momencie możesz kontynuować przerwaną edukację. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Jesteś zdecydowany/a? Zapisz się już dziś:


lub

 

Możesz też zostawić swoje dane poniżej – skontaktujemy się z Tobą:

Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)