Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum "Edukacja" we Wrocławiu

Uwaga, ważna informacja: Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 jest ostatni nabór do 3 i 2-letniego liceum ogólnokształcącego. Od roku szkolnego 2019/2020 licea będą tylko czteroletnie.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Nabór do liceum „Edukacja” we Wrocławiu

Na podjęcie nauki nigdy nie jest za późno, szczególnie że w dzisiejszych czasach dyplom odgrywa istotne znaczenie. Zdanie egzaminu maturalnego otwiera drogę na wymarzone studia. Bez tego nie ma żadnej możliwości aby w przyszłości zdobyć wykształcenie wyższe. Lepiej nie ograniczać swoich możliwości i już teraz zadbać o swoją edukację. Z pomocą przychodzi Państwu nasze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”, które proponuje naukę w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość kontynuowania nauki w dogodnym dla siebie systemie. W ten sposób możliwe będzie pogodzenie nauki z obowiązkami domowymi bądź pracą zawodową.

Rekrutacja do liceum – formalności

Każdy, kto chciałby rozpocząć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych powinien przejść etap rekrutacji. Obowiązkowe będzie zatem złożenie kompletu dokumentów, wśród których znajdują się:

  • 2 egzemplarze umowy ze szkołą (formularz jest do pobrania w załącznikach na dole strony)
  • świadectwo ukończenia„starej”8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (dotyczy kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (dotyczy kandydatów do 2 letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych),
  • kserokopia dowodu tożsamości

 

…lub zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór umowy.

Rekrutacja trwa cały rok.

W każdym momencie możesz kontynuować przerwaną edukację. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nie pobieramy opłat za egzaminy semestralne, egzaminy poprawkowe, egzamin maturalny. Bezpłatnie wydajemy również legitymację szkolną oraz zaświadczenia do ZUS, MOPS, PUP i inne.

Nasi absolwenci mogą liczyć na specjalne zniżki w wysokości 10% na wszystkie kolejne usługi świadczone przez WSZ Edukacja, a także OKiDZ Edukacja (promocja trwa przez cały okres trwania usługi). W ofercie znajduje się nie tylko liceum, ale również szkoły policealne, studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe i kursy zawodowe.

Nasza oferta

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych skierowane jest do osób, które ukończyły ”starą” 8-letnią szkołę podstawową bądź gimnazjum, a tym samym wyrażają chęć kontynuacji nauki w szkole średniej. Nauka w trybie dziennym odbywa się 4-5 razy w tygodniu po ok. 6 godzin dziennie, zaś w system zaocznym, co drugi weekend.

Istnieje także możliwość rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie nauka trwa dwa lata. Jest to propozycja skierowana do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcieliby przystąpić do egzaminu maturalnego.

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Edukacja” to szansa na uzyskanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu maturalnego z dobrym wynikiem. Wyróżnia nas profesjonalna kadra dydaktyczna oraz nowoczesna baza dydaktyczna.