Dokumenty - Liceum "Edukacja" Wrocław

Dokumenty

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące funkcjonowania naszego liceum ogólnokształcącego oraz m.in. szkolne zestawy podręczników i plany nauczania.

Ogólne

Statut Liceum Ogólnokształcacego „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Ramowe plany nauczania

Dla uczniów po szkole podstawowej

Dla uczniów po gimnazjum

Listy podręczników

Podręczniki na rok szkolny 2021/22 - wszystkie klasy

Podręczniki będzie można zamówić bezpośrednio w szkole.

Potrzebujesz więcej informacji/dokumentów? Skontaktuj się z nami: https://liceum-edukacja.pl/kontakt/