Dokumenty

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące funkcjonowania naszego liceum ogólnokształcącego oraz m.in. szkolne zestawy podręczników i plany nauczania.

Ogólne

Statut Liceum Ogólnokształcacego „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin korzystania z obiektów Ośrodka kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja sp. z o.o

Regulamin wydawania oraz użytkowania identyfikatorów w Liceum Ogólnokształcącym Edukacja

Ramowe plany nauczania

Profil filozoficzny

Profil biznesowy

Profil artystyczny

Profil medyczny

Profil kulturowo-językowy

Profil matematyczno-informatyczny

Profil humanistyczny

Dla uczniów po szkole podstawowej

Listy podręczników

Rok szkolny 2022/23

Dla klas pierwszych

Dla klas drugich

Dla klas trzecich

Dla klas czwartych

Wnioski

Potrzebujesz więcej informacji/dokumentów? Skontaktuj się z nami: https://liceum-edukacja.pl/kontakt/