Dokumenty

Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty dotyczące funkcjonowania naszego liceum ogólnokształcącego oraz m.in. szkolne zestawy podręczników i plany nauczania.

Ogólne

Statut Liceum Ogólnokształcacego „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Regulamin szkoły

Ramowe plany nauczania

Rok szkolny 2021/22

Profil artystyczny

Profil medyczny

Profil kulturowo-językowy

Profil matematyczno-informatyczny

Profil humanistyczny

Rok szkolny 2020/21

Dla uczniów po gimnazjum

Dla uczniów po szkole podstawowej

Listy podręczników

W przygotowaniu...

Potrzebujesz więcej informacji/dokumentów? Skontaktuj się z nami: https://liceum-edukacja.pl/kontakt/