Liceum "Edukacja" Wrocław

Oferta liceum

W ofercie naszej szkoły posiadamy profile dopasowane do zainteresowań różnych grup uczniów. Zobacz, co proponujemy na obecny i następny rok szkolny.

pattern-dots

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” jest szkołą nowoczesną i otwartą na najnowsze trendy edukacyjne. Pragniemy wykształcić kreatywną i otwartą na wyzwania współczesnego świata młodzież i zachęcić do zdobywania wszechstronnego wykształcenia. Kształcimy uczniów zarówno o zainteresowaniach humanistycznych, jak i tych uzdolnionych w naukach ścisłych. Chcemy, aby nasi absolwenci byli mobilni na rynku pracy i aby zdobywali doświadczenie zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Oferta naszego liceum to:

  • Nauka języków. Uczniowie mogą na początku roku szkolnego wybrać jeden z języków dodatkowych: hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, niemiecki. Nauka danego języka rozpocznie się po uzbieraniu grupy min. 7-osobowej. 
  • Sport. Nasz budynek we Wrocławiu posiada przestronną, nowoczesną, doskonale wyposażoną salę gimnastyczną. Sala wyposażona jest w nowy sprzęt do różnorodnych dziedzin sportowych oraz lekcji wychowania fizycznego. Promujemy zdrowy styl życia, w którym jednym z ważnych aspektów jest dobra kondycja i odpowiednia ilość ruchu.
  • Zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia chemiczne, biologiczne, muzyczne, teatralne, koło języka hiszpańskiego i inne. 
  • Universitas. Proponujemy regularny cykl spotkań z profesorami z całego świata i udział w naukowych wykładach.

Nasze profile:

Artykuły medyczne na niebieskim tle.

Profil medyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil medyczny

Profil medyczny w naszej szkole to nie tylko miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę z biologii, chemii i języka angielskiego. To przede wszystkim profil, który otwiera drzwi do fascynującego świata medycyny i pokrewnych dziedzin nauki. Nasz program kształcenia przygotowuje młodych ludzi do przyszłej kariery w obszarze medycznym, weterynaryjnym, farmaceutycznym i wielu innych.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość zgłębiania tajników anatomii, biochemii oraz podstaw psychologii. Jednak to nie wszystko – nasza oferta edukacyjna obejmuje również intensywne zajęcia z języka angielskiego w kontekście medycznym, przygotowując uczniów do komunikacji w międzynarodowym środowisku medycznym.

Dodatkowo organizujemy warsztaty, ćwiczenia i wykłady na uczelniach wyższych w ramach umów partnerskich.

W naszym liceum, profil medyczny to nie tylko nauka, to przede wszystkim pasja, zaangażowanie i droga do spełnienia marzeń o pracy w fascynującym świecie medycyny.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, biologia, chemia

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Anatomia, biochemia, podstawy psychologii, język angielski w medycynie

Artykuły medyczne na niebieskim tle.

Profil medyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil medyczny w naszej szkole to nie tylko miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę z biologii, chemii i języka angielskiego. To przede wszystkim profil, który otwiera drzwi do fascynującego świata medycyny i pokrewnych dziedzin nauki. Nasz program kształcenia przygotowuje młodych ludzi do przyszłej kariery w obszarze medycznym, weterynaryjnym, farmaceutycznym i wielu innych.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość zgłębiania tajników anatomii, biochemii oraz podstaw psychologii. Jednak to nie wszystko – nasza oferta edukacyjna obejmuje również intensywne zajęcia z języka angielskiego w kontekście medycznym, przygotowując uczniów do komunikacji w międzynarodowym środowisku medycznym.

Dodatkowo organizujemy warsztaty, ćwiczenia i wykłady na uczelniach wyższych w ramach umów partnerskich.

W naszym liceum, profil medyczny to nie tylko nauka, to przede wszystkim pasja, zaangażowanie i droga do spełnienia marzeń o pracy w fascynującym świecie medycyny.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, biologia, chemia

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Anatomia, biochemia, podstawy psychologii, język angielski w medycynie

Profil humanistyczno-artystyczny

Profil humanistyczno-artystyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie odkrywają świat literatury, sztuki i kultury. Naszym celem jest nie tylko kształcenie, ale także rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z dziedzinami humanistycznymi i artystycznymi.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne wydarzenia i aktywności, które pozwalają uczniom pogłębić swoją wiedzę i umiejętności. Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata kultury, warsztaty artystyczne i społeczne oraz wyjścia do teatru czy galerii sztuki są tylko niektórymi z propozycji, które oferujemy.

Stawiamy także na śledzenie najnowszych trendów kulturalnych i artystycznych, aby nasi uczniowie mieli świadomość zmian zachodzących w otaczającym ich świecie. Dodatkowe zajęcia pozwalają na wszechstronny rozwój oraz poszerzają horyzonty myślenia.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Sztuka w praktyce, ruch sceniczny, filmoznawstwo, literaturoznawstwo

Zdjęcia i stare książki na tle profilu humanistyczno-artystycznego.

Profil humanistyczno-artystyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.
Zdjęcia i stare książki na tle profilu humanistyczno-artystycznego.

Profil humanistyczno-artystyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil humanistyczno-artystyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie odkrywają świat literatury, sztuki i kultury. Naszym celem jest nie tylko kształcenie, ale także rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z dziedzinami humanistycznymi i artystycznymi.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne wydarzenia i aktywności, które pozwalają uczniom pogłębić swoją wiedzę i umiejętności. Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata kultury, warsztaty artystyczne i społeczne oraz wyjścia do teatru czy galerii sztuki są tylko niektórymi z propozycji, które oferujemy.

Stawiamy także na śledzenie najnowszych trendów kulturalnych i artystycznych, aby nasi uczniowie mieli świadomość zmian zachodzących w otaczającym ich świecie. Dodatkowe zajęcia pozwalają na wszechstronny rozwój oraz poszerzają horyzonty myślenia.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Sztuka w praktyce, ruch sceniczny, filmoznawstwo, literaturoznawstwo

Laptop i kalkulator na stole ze statystykami i wykresami w ramach profilu matematyczno-informatycznego.

Profil matematyczno-informatyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil matematyczno-informatyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil matematyczno-informatyczny

Profil matematyczno-informatyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie rozwijają umiejętności potrzebne do podjęcia dalszej nauki oraz kariery zawodowej w dziedzinach naukowych, technicznych i inżynieryjnych.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące zarówno przedmioty podstawowe, jak i rozszerzone. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie solidnych podstaw w tej dziedzinie, ale także zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy, rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne, projekty badawcze oraz warsztaty, które pozwalają uczniom na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia. Dodatkowo, stawiamy na rozwój umiejętności językowych poprzez realizację zajęć z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co otwiera uczniom możliwość kontynuacji nauki na renomowanych uczelniach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, matematyka, informatyka

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Statystyka, projektowanie graficzne, media cyfrowe

Laptop i kalkulator na stole ze statystykami i wykresami w ramach profilu matematyczno-informatycznego.

Profil matematyczno-informatyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil matematyczno-informatyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie rozwijają umiejętności potrzebne do podjęcia dalszej nauki oraz kariery zawodowej w dziedzinach naukowych, technicznych i inżynieryjnych.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące zarówno przedmioty podstawowe, jak i rozszerzone. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie solidnych podstaw w tej dziedzinie, ale także zachęcenie uczniów do zgłębiania wiedzy, rozwiązywania problemów oraz kreatywnego myślenia.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne, projekty badawcze oraz warsztaty, które pozwalają uczniom na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia. Dodatkowo, stawiamy na rozwój umiejętności językowych poprzez realizację zajęć z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co otwiera uczniom możliwość kontynuacji nauki na renomowanych uczelniach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, matematyka, informatyka

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Statystyka, projektowanie graficzne, media cyfrowe

Profil kulturowo-językowy

Profil kulturowo-językowy w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie odkrywają bogactwo różnorodności kulturowej i językowej naszego świata. Naszym celem jest nie tylko kształcenie, ale także rozwijanie zrozumienia i tolerancji wobec innych narodów, kultur i tradycji.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące przedmioty rozszerzone, takie jak język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zgłębiania różnych dziedzin, które przygotowują ich do kontynuacji nauki na wielu różnorodnych kierunkach, od języków obcych po dziedzictwo kulturowe.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne, wyjazdy terenowe oraz spotkania z ciekawymi osobistościami z całego świata. Stawiamy także na rozwój umiejętności językowych poprzez zajęcia dodatkowe z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, francuskojęzycznych, anglojęzycznych oraz niemieckiego.

Jesteśmy przekonani, że nasz profil kulturowo-językowy przygotowuje uczniów do pełnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie i otwiera przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i osobiste.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Kultura krajów hiszpańskojęzycznych, kultura krajów francuskojęzycznych, kultura krajów anglojęzycznych, kulturoznawstwo, konserwatorium z języka niemieckiego.

Słuchawki i flagi na stole w ramach profilu kulturowo-językowego.

Profil kulturowo-językowy

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.
Słuchawki i flagi na stole w ramach profilu kulturowo-językowego.

Profil kulturowo-językowy

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 1 | 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil kulturowo-językowy w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie odkrywają bogactwo różnorodności kulturowej i językowej naszego świata. Naszym celem jest nie tylko kształcenie, ale także rozwijanie zrozumienia i tolerancji wobec innych narodów, kultur i tradycji.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące przedmioty rozszerzone, takie jak język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zgłębiania różnych dziedzin, które przygotowują ich do kontynuacji nauki na wielu różnorodnych kierunkach, od języków obcych po dziedzictwo kulturowe.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne, wyjazdy terenowe oraz spotkania z ciekawymi osobistościami z całego świata. Stawiamy także na rozwój umiejętności językowych poprzez zajęcia dodatkowe z kulturą krajów hiszpańskojęzycznych, francuskojęzycznych, anglojęzycznych oraz niemieckiego.

Jesteśmy przekonani, że nasz profil kulturowo-językowy przygotowuje uczniów do pełnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie i otwiera przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i osobiste.

Przedmioty rozszerzone: Język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Kultura krajów hiszpańskojęzycznych, kultura krajów francuskojęzycznych, kultura krajów anglojęzycznych, kulturoznawstwo, konserwatorium z języka niemieckiego.

Farby i pędzle na palecie w ramach profilu artystycznego.

Profil artystyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil artystyczny

Profil artystyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów artystycznych oraz zgłębiania różnorodnych dziedzin kultury. Naszym celem jest nie tylko kształtowanie umiejętności artystycznych, ale także inspiracja do aktywności społecznej i twórczej.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące przedmioty rozszerzone, takie jak język angielski, język polski i historia sztuki. Dzięki temu uczniowie mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w obszarach związanych zarówno z literaturą, jak i sztuką wizualną.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne i warsztaty, które zachęcają uczniów do aktywności artystycznej oraz społecznej. Ponadto, organizujemy spotkania z wybitnymi osobami ze świata kultury, a także spacery i wyprawy do miejsc kultury naszego miasta i kraju.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak Sztuka w praktyce, podstawy psychologii oraz kompozycje florystyczne, pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i poszerzanie ich horyzontów w dziedzinie sztuki i kultury.

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Sztuka w praktyce, podstawy psychologii, kompozycje florystyczne

Farby i pędzle na palecie w ramach profilu artystycznego.

Profil artystyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach:  2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil artystyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów artystycznych oraz zgłębiania różnorodnych dziedzin kultury. Naszym celem jest nie tylko kształtowanie umiejętności artystycznych, ale także inspiracja do aktywności społecznej i twórczej.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie, obejmujące przedmioty rozszerzone, takie jak język angielski, język polski i historia sztuki. Dzięki temu uczniowie mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w obszarach związanych zarówno z literaturą, jak i sztuką wizualną.

W ramach tego profilu organizujemy różnorodne zajęcia praktyczne i warsztaty, które zachęcają uczniów do aktywności artystycznej oraz społecznej. Ponadto, organizujemy spotkania z wybitnymi osobami ze świata kultury, a także spacery i wyprawy do miejsc kultury naszego miasta i kraju.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak Sztuka w praktyce, podstawy psychologii oraz kompozycje florystyczne, pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów i poszerzanie ich horyzontów w dziedzinie sztuki i kultury.

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Sztuka w praktyce, podstawy psychologii, kompozycje florystyczne

Profil humanistyczny

Profil humanistyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają szansę zgłębiać różnorodne dziedziny wiedzy humanistycznej i społecznej oraz przygotowywać się do przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Oferujemy szeroki zakres przedmiotów rozszerzonych, obejmujących język angielski, język polski i historię, które pozwalają na wszechstronne kształcenie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinach takich jak prawo, filologia, administracja, czy politologia.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko zapoznanie z nowymi trendami kultury współczesnej, ale także zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury poprzez lekturę różnorodnych tekstów kultury oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak podstawy psychologii, stosunki międzynarodowe, filozofia, kulturoznawstwo oraz wiedza o kulturze, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do wyzwań stojących przed nimi w przyszłości.

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, język polski, historia

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Podstawy psychologii, stosunki międzynarodowe, filozofia, kulturoznawstwo, wiedza o kulturze

Pióro i zapisana nim kartka jako symbol profilu humanistycznego.

Profil humanistyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.
Pióro i zapisana nim kartka jako symbol profilu humanistycznego.

Profil humanistyczny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach:  2 | 3 | 4

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil humanistyczny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają szansę zgłębiać różnorodne dziedziny wiedzy humanistycznej i społecznej oraz przygotowywać się do przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Oferujemy szeroki zakres przedmiotów rozszerzonych, obejmujących język angielski, język polski i historię, które pozwalają na wszechstronne kształcenie i rozwijanie zainteresowań w dziedzinach takich jak prawo, filologia, administracja, czy politologia.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko zapoznanie z nowymi trendami kultury współczesnej, ale także zachęcamy uczniów do aktywnego uczestnictwa w świecie kultury poprzez lekturę różnorodnych tekstów kultury oraz rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak podstawy psychologii, stosunki międzynarodowe, filozofia, kulturoznawstwo oraz wiedza o kulturze, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do wyzwań stojących przed nimi w przyszłości.

Przedmioty rozszerzone:  język angielski, język polski, historia

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Podstawy psychologii, stosunki międzynarodowe, filozofia, kulturoznawstwo, wiedza o kulturze

Dwie teatralne maski na tle sceny jako symbol profilu teatralnego.

Profil teatralny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 2

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil teatralny

Profil teatralny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w sztuce aktorskiej oraz zgłębiania różnych dziedzin związanych z teatrem i kulturą.

Oferujemy szeroki zakres przedmiotów rozszerzonych, obejmujących język angielski, język polski i historię sztuki, które pozwalają na wszechstronne kształcenie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do podjęcia dalszej nauki na różnych kierunkach artystycznych.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój talentów aktorskich, ale także organizujemy warsztaty, spotkania z wybitnymi osobami ze świata kultury oraz spacery i wyprawy do miejsc kultury naszego miasta i kraju.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak ruch sceniczny oraz terapia poznawczo-behawioralna, pozwalają na pogłębienie umiejętności aktorskich oraz rozwijanie świadomości artystycznej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Ruch sceniczny, terapia poznawczo-behawioralna

Dwie teatralne maski na tle sceny jako symbol profilu teatralnego.

Profil teatralny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach:  2 

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil teatralny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w sztuce aktorskiej oraz zgłębiania różnych dziedzin związanych z teatrem i kulturą.

Oferujemy szeroki zakres przedmiotów rozszerzonych, obejmujących język angielski, język polski i historię sztuki, które pozwalają na wszechstronne kształcenie i rozwijanie umiejętności potrzebnych do podjęcia dalszej nauki na różnych kierunkach artystycznych.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój talentów aktorskich, ale także organizujemy warsztaty, spotkania z wybitnymi osobami ze świata kultury oraz spacery i wyprawy do miejsc kultury naszego miasta i kraju.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak ruch sceniczny oraz terapia poznawczo-behawioralna, pozwalają na pogłębienie umiejętności aktorskich oraz rozwijanie świadomości artystycznej.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia sztuki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: Ruch sceniczny, terapia poznawczo-behawioralna

Profil biznesowy

Profil biznesowy w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają szansę rozwijać swoje umiejętności związane z biznesem i ekonomią oraz przygotować się do przyszłej kariery zawodowej na różnych kierunkach związanych z gospodarką i zarządzaniem.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój umiejętności biznesowych, ale także organizujemy spotkania z doświadczonymi osobami ze świata biznesu oraz udział w wyprawach kulturalnych, które poszerzają horyzonty i umożliwiają lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak ekonomia w praktyce, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz język angielski w biznesie, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do wyzwań stojących przed nimi w dzisiejszym świecie biznesu.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dla chętnych od drugiej klasy jeden do wyboru z: geografia, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: ekonomia w praktyce, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, język angielski w biznesie, elementy rysunku architektonicznego

Okulary i statystyki jako symbol profilu biznesowego.

Profil biznesowy

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 3

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.
Okulary i statystyki jako symbol profilu biznesowego.

Profil biznesowy

z językiem angielskim

Dostępny w klasach:  3 

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil biznesowy w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają szansę rozwijać swoje umiejętności związane z biznesem i ekonomią oraz przygotować się do przyszłej kariery zawodowej na różnych kierunkach związanych z gospodarką i zarządzaniem.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój umiejętności biznesowych, ale także organizujemy spotkania z doświadczonymi osobami ze świata biznesu oraz udział w wyprawach kulturalnych, które poszerzają horyzonty i umożliwiają lepsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości.

Dodatkowe zajęcia i uzupełniające, takie jak ekonomia w praktyce, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz język angielski w biznesie, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do wyzwań stojących przed nimi w dzisiejszym świecie biznesu.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dla chętnych od drugiej klasy jeden do wyboru z: geografia, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: ekonomia w praktyce, kulturoznawstwo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, język angielski w biznesie, elementy rysunku architektonicznego

Rzeźba filozofa z antyku jako symbol profilu filozoficznego.

Profil filozoficzny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach: 3

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil filozoficzny

Profil filozoficzny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania filozofią, etyką i naukami społecznymi oraz przygotować się do dalszej nauki na różnych kierunkach związanych z refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój umiejętności językowych, ale także organizujemy spotkania z ciekawymi osobami ze świata filozofii, etyki i nauk społecznych oraz udział w wyprawach kulturalnych, które poszerzają horyzonty i umożliwiają lepsze zrozumienie różnych koncepcji i wartości.

Dodatkowe zajęcia uzupełniające, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do refleksji nad najważniejszymi problemami ludzkości.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, polski oraz dla chętnych od drugiej klasy jeden do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: filozofia, filozofia starożytna, język łaciński i kultura antyczna, współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne, etyka, religioznawstwo, kulturoznawstwo

Rzeźba filozofa z antyku jako symbol profilu filozoficznego.

Profil filozoficzny

z językiem angielskim

Dostępny w klasach:  3 

Interaction Design

This is backend content. Lorem ipsum dolor sit amet.

Profil filozoficzny w naszej szkole to miejsce, gdzie uczniowie mają okazję rozwijać swoje zainteresowania filozofią, etyką i naukami społecznymi oraz przygotować się do dalszej nauki na różnych kierunkach związanych z refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.

W ramach tego profilu proponujemy nie tylko rozwój umiejętności językowych, ale także organizujemy spotkania z ciekawymi osobami ze świata filozofii, etyki i nauk społecznych oraz udział w wyprawach kulturalnych, które poszerzają horyzonty i umożliwiają lepsze zrozumienie różnych koncepcji i wartości.

Dodatkowe zajęcia uzupełniające, pozwalają na pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie uczniów do refleksji nad najważniejszymi problemami ludzkości.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, polski oraz dla chętnych od drugiej klasy jeden do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: filozofia, filozofia starożytna, język łaciński i kultura antyczna, współczesne koncepcje filozoficzne i etyczne, etyka, religioznawstwo, kulturoznawstwo

Chcesz do nas dołączyć?

A może chcesz dowiedzieć się więcej?

lub