Oferta liceum

W ofercie naszej szkoły posiadamy profile dopasowane do zainteresowań różnych grup uczniów. Zobacz, co proponujemy na obecny i następny rok szkolny.

pattern-dots

Liceum Ogólnokształcące „Edukacja” jest szkołą nowoczesną i otwartą na najnowsze trendy edukacyjne. Pragniemy wykształcić kreatywną i otwartą na wyzwania współczesnego świata młodzież i zachęcić do zdobywania wszechstronnego wykształcenia. Kształcimy uczniów zarówno o zainteresowaniach humanistycznych, jak i tych uzdolnionych w naukach ścisłych. Chcemy, aby nasi absolwenci byli mobilni na rynku pracy i aby zdobywali doświadczenie zarówno w kraju, jak i na całym świecie.

Oferta naszego liceum to:

 • Nauka języków. Uczniowie mogą na początku roku szkolnego wybrać jeden z języków dodatkowych: hiszpański, chiński, język łaciński, język grecki klasyczny, arabski, hebrajski, francuski, włoski i czeski. Nauka danego języka rozpocznie się po uzbieraniu grupy min. 7-osobowej.
 • Sport. Nasz budynek posiada przestronną, nowoczesną, doskonale wyposażoną salę gimnastyczną. W tym roku został zakupiony nowy sprzęt do różnorodnych dziedzin sportowych oraz lekcji wychowania fizycznego. Promujemy zdrowy styl życia, w którym jednym z ważnych aspektów jest dobra kondycja i odpowiednia ilość ruchu.
 • Kursy kwalifikacyjne. W czteroletnim cyklu kształcenia umożliwiamy zdobycie kursu kwalifikacyjnego: opiekuna medycznego, opiekuna osoby starszej, podstaw psychologii, podstaw florystyki, doradcy dietetyki, pierwszej pomocy, recepcjonisty, zarządzania, coaching, podstawy zarządzania, podstawy etyki, podstawy filozofii, podstawy marketingu i wiele innych zbieżnych z profilami naszych klas.
 • Zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia przygotowujące do egzaminu CAE, FCE (wieczorne), zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne i wiele innych.
 • Universitas. Proponujemy regularny cykl spotkań z profesorami z całego świata i udział w naukowych wykładach.
 • Wymiana międzynarodowa. Nasi uczniowie mogą skorzystać z wymiany międzynarodowej szkół zagranicznych.
 • Praktyki. Na życzenie ucznia możemy zorganizować praktyki zagraniczne lub krajowe, zgodne z profilem danej klasy w wymiarze 30 godzin w trzecim roku nauki.

W roku szkolny 2021/22 proponujemy:

 

Profil artystyczny

Profil artystyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski oraz jeden do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, filozofia, geografia.

W klasie o profilu artystycznym przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki m.in. na kierunkach: filologia polska, filologie obce, psychologia, dziennikarstwo, kierunki artystyczne, aktorstwo, malarstwo, muzykologia, rysunek.

Dowiedz się więcej o tym profilu

Na tym profilu proponujemy:

 • Rozwój swoich talentów w przestrzeni artystycznej i poznanie wielu dziedzin kultury.
 • Warsztaty zachęcające do aktywności społecznej i artystycznej
 • Spotkania z ciekawymi osobistościami świata kultury: filmu, teatru, malarstwa i wielu innych.
 • Spacery i wyprawy do wielu miejsc kultury naszego miasta i kraju.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: malarstwo, rysunek, teatr, florystyka, psychologia ogólna, wiedza o kulturze, emisja głosu, filozofia, arteterapia, terapia poznawczo-behawioralna.

Ukryj dodatkowe informacje

Profil medyczny

Profil medyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski oraz dwa do wyboru z: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.

W klasie o profilu medycznym przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki m.in. na kierunkach: analityka medyczna, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, psychologia. ratownictwo medyczne, stomatologia, weterynaria, zootechnika.

Dowiedz się więcej o tym profilu

Na tym profilu proponujemy:

 • Zajęcia z metodami aktywizującymi i badawczymi, dzięki którym nauka będzie pozyskiwana w ćwiczeniach laboratoryjnych oraz wielu warsztatach.
 • Uczestnictwo w wielu warsztatach, ćwiczeniach i wykładach na uczelniach wyższych w ramach umów partnerskich.
 • Zajęcia terenowe pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: biochemia (biologia i chemia medyczna), anatomia, język łaciński, fizyka medyczna, psychologia ogólna, terapia poznawczo-behawioralna.

Ukryj dodatkowe informacje

Profil kulturowo-językowy

Profil kulturowo-językowy

Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia.

W klasie o tym profilu przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki m.in. na kierunkach: języki obce, filologie obce, lingwistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, turystyka i rekreacja, kierunki artystyczne, historia, prawo, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia

Dowiedz się więcej o tym profilu

Na tym profilu proponujemy:

 • Zapoznanie ze światem innych narodów, innych kultur i światopoglądów oraz tradycji.
 • Zajęcia praktyczne w terenie.
 • Spotkania z ciekawymi osobistościami z całego świata oraz podróżnikami.
 • Łączenie pasji ze zdobywaniem nowych umiejętności.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: kulturoznawstwo , religioznawstwo, filozofia, etyka, savoir-vivre, zajęcia z przedstawicielami różnych regionów i kultur.

Ukryj dodatkowe informacje

Profil matematyczno-informatyczny

Profil matematyczno-informatyczny

Przedmioty rozszerzone: informatyka, język angielski, matematyka.

W klasie o profilu matematyczno-informatycznym przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki na kierunkach politechnicznych (np.: informatyka, budownictwo, mechanika, elektronika, mechatronika, matematyka, fizyka, energetyka, itp.), ekonomicznych np.: zarządzanie, logistyka, rachunkowość, finanse i bankowość, oraz innych np. geodezja, architektura.

Dowiedz się więcej o tym profilu

Na tym profilu proponujemy:

 • Zastosowanie nowoczesnych metod i narzędzi służących do rozwijania umiejętności analizowania danych, wnioskowania i logicznego myślenia koniecznych do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.
 • Rozszerzoną podstawę programową z matematyki i zwiększoną liczbę godzin z tego przedmiotu jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.
 • Realizację zajęć z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, co wpłynie na podniesienie umiejętności praktycznych w posługiwaniu się językiem i umożliwi kontynuowanie nauki na kierunkach, na których wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego np. na studiach w innych krajach.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: media cyfrowe, język filmu a nowe media, marketing, zarządzanie, film w reklamie społecznej i promocji regionu.

Ukryj dodatkowe informacje

Profil humanistyczny z językiem angielskim

Profil humanistyczny

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia.

W klasie o profilu humanistycznym przygotowujemy uczniów do podjęcia dalszej nauki na kierunkach: prawo, filologia, administracja, politologia, historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia itp.

Dowiedz się więcej o tym profilu

Na tym profilu proponujemy:

 • Zapoznanie z nowymi trendami kultury współczesnej, w tym literatury, sztuki, teatru, malarstwa,
 • W celu własnego rozwoju skłonienie uczniów do lektury różnych tekstów kultury.
 • Rozwijanie umiejętności świadomego uczestnictwa w świecie kultury.
 • Kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych współczesnego świata.

Zajęcia dodatkowe/uzupełniające: filozofia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, etyka, psychologia ogólna, podstawy pedagogiki, wiedza o kulturze.

Ukryj dodatkowe informacje

Chcesz do nas dołączyć?

A może chcesz jeszcze dowiedzieć się więcej?

lub