Strona internetowa szkoły zawieszona

Informacja telefoniczna: 71 377 21 55